JUNGİYEN RÜYA ANALİZİ OKULU (ONLINE)

Jung Psikolojisi’ne göre rüyalar, bireyin hem şimdiye dair izdüşümünü hem de geleceğe dair potansiyellerini resmeder. Rüya, psişik bir fenomen (olgu) olarak ele alınır ve psişenin dinamikleriyle ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Jungiyen analiz süresince başvurduğumuz rüyalara, bireyin ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini, yani bireyleşmesini izlemek için de başvururuz. Fakat rüyaları anlamak genelde kolay değildir ve bunun nedenini Jung, Freud’dan farklı şekilde ele alır. Jung’a göre rüya içeriği (sembol), Frued’un dediği gibi bir binanın dış cephesini göstermiyordu -rüya, binanın kendisiydi ve dolayısıyla da rüya görücünün psişik gerçekliğini birebir anlatmaktaydı ve bir sembol asla bir işaret değil, bireyin psişik gerçekliğinin bilinçdışı anlatımıydı. Eğer birey kendi rüyasını anlamıyorsa, bu, bireyin egosunun kendi bilinçdışı dilini bilmemesinden kaynaklanırdı. Bu nedenle denir ki birey, kendi rüyalarını anlamakta ve onları tercüme etmekte zorluk çeker, çünkü rüyalar, bireyin bilinçdışı/bilinçsiz alanında bulunan materyallerdir. Haliyle bilinç/ego bu içeriğe yabancıdır. Rüyanın dili karmaşık ve anlaşılmazdır -özellikle de rüya gören kişinin kendisine- fakat onları anlamak imkansız değildir. Bunun için, rüyaların dilini paylaşan masallar ve mitleri analiz etmeyi öğrenir ve bu anlatımların psişik örüntülerini tanımaya yöneliriz.

2021-2022 kış dönemi eğitimlerimiz bize bu konuda destek olabilecek üç eğitimi içermektedir: Rüya Analizi, Tipoloji ve Masal Analizi. Her biri bir diğeri için bir alt yapı oluştururken aynı zamanda da birbirini tamamlayıcı nitelikte tasarlanmıştır ve birbirinden bağımsız eğitimlerdir.

PROGRAM:
1. Hafta:

Rüyanın tarihçesi ve Rüya bilimi
Rüyalara Freudiyen ve Jungiyen yaklaşım

Rüyayı oluşturan bilinçdışı etkenler: Tin ve Benlik
Jungiyen Analiz ve Rüya
Terapi Olarak Rüya
Rüyaları kaydetmek

2. Hafta:
Rüya Dili: Sembol

Arketipler ve Semboller
Rüyada Gölge, Anima-Animus ve Benlik

Mitoloji, Simya, Dinler, Masallar ve Efsanelerde Semboller – Rüya ile İlişkisi

3. Hafta:
Jung’un Rüya Kuramı
Öznel/Nesnel/Arketipsel Yaklaşımlar
Rüya Çeşitleri 

Nedensel (Redüktif) ve Amaçsal (Finalistik) Yaklaşımlar
Rüya Akışını Anlamak
Rüyadaki Psişik Dinamikleri Okumak

4. Hafta:
Amplifikasyon
Aktif İmgelem
Rüyalar ve Sanatsal İfade: Biilinçdışını Anlamak için Sanat
Transformasyon Aracı: Aşkın İşlev

Bireyleşme Sürecinde Rüyalar

5. Hafta:
Rüyayı Analiz Etmek: Rüya Tercümesi

Rüya Analizi Yöntemleri:
Grup Çalışması Yöntemi
“Beden Haritası Olarak Rüya” (Dream as Body Map)

6. Hafta:
Uygulamalı Rüya Analizi 

Eğitim/pratik süresince değinilecek diğer konular:
JUNG PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR: PSİŞE, BENLİK, BİLİNÇ, BİLİNÇDIŞI, EGO, “ICH”, PERSONA, GÖLGELER, ARKETİPLER, ANİMA ve ANİMUS

PSİŞENİN FONKSİYONLARI
REHBER ve DESTEKLEYİCİ RÜYALAR
İYİLEŞTİRİCİ RÜYALAR: PSİŞENİN TERAPİST YÖNÜ