JUNGİYEN TİPOLOJİ OKULU

Kayıt: didemcivici@hotmail.com

“İlişkilerimde/kriz durumlarında nasıl tepki veriyor ya da hareket ediyorum?”
“Çelişkili durumlarla nasıl baş ediyorum?”
“Nasıl sosyalleşiyorum?”

Jungiyen Psikoloji, insanın “adaptasyonu” konusu mevzu bahis olduğunda tipolojiye başvurur. Tipoloji, insanın bilinçli davranışın karşısında bilinçdışı davranışı da hesaba katar. “Baskın” ve “çekinik” tutumları araştırır ve bu araştırmada fonksiyonları (düşünme, hissetme, sezme ve duyumsama) ön plana alır. Ayrıca, Jung’un terminolojiye kattığı “içe dönük” ve “dışa dönük” kavramları da bu fonksiyonlarla birleştirir.

Gelişim esnasında tek taraflı bir gelişim gösteririz bir kısmımız bilinçdışı kalır. Yani psişik fonksiyonlarımızdan bir ya da iki tanesini baskın şekilde kullanırken diğerlerini neredeyse hiç kullanmayız. Fakat zaman zaman, kullanılmayan fonksiyonlar da canlanır zira hiç kimse sürekli tek taraflı olmaz. Bu bilinçdışı tutum genelde gölgemizin tutumunu oluşturur ve geliştirilip dönüştürülmesi, psişik bütünlük için önemlidir.

Başka bir deyişle, bireyleşmek için, hangi fonksiyon ve tutum çekinikse onların geliştirilmesi önemli hale gelir. Haliyle, baskın fonksiyon ve tutumun da dengelenmesi gerekecektir.

İçerik:

 • “Psikolojik Tipler”
 • Tipolojinin Kullanım Alanları
 • İçe dönük & Dışa dönük
 • Dört Fonksiyon (düşünme, hissetme, duyumsama ve sezme) 
 • Dışa ve İçe Dönük Düşünme
 • Dışa ve İçe Dönük Hissetme
 • Dışa ve İçe Dönük Duyu
 • Dışa ve İçe Dönük Sezgi
 • Tipoloji ve Gölge
 • Rüyalarda Tipoloji
 • İlişkilerde Tipoloji