JUNGİYEN MASAL ANALİZİ OKULU

Analitik Psikoloji okulunun kurucusu C.G. Jung, arketiplerin, insanlığa dair en derin bilgilerin aktarım araçları olduklarını kabul ederek çalışmaları içerisinde rüyalara, mitlere ve masallara çok önem vermiştir. Ayrıca, insan psişesini mitolojik bir bakış açısıyla incelemiş ve tüm psikolojik oluşumları kişileştirerek onlara birer karakter atfetmiştir: Ego, Gölge, Persona, Anima/Animus, Anne, Baba, Logos ve Eros…

Jung Psikolojisi ya da Analitik Psikoloji’nin merkezinde rüyalar, mitolojik hikayeler ve masallar yer alır. Jung’a göre bu üç kaynak, insan psişesinin en gerçek dilini kullanır ve bu nedenle de psikolojide yer alması elzem kaynaklardır. Bireyin biricik psişik yapısını en iyi şekilde görebileceğimiz yer, rüyalardır ve mitler ve masallarsa “kolektif rüyalar”dır. Aynı rüyalar gibi masallar da insanlar için rehberdirler ve bu nedenle de masalların dilini anlamak hayati önem taşır.

Masallar ve rüyalar, psikolojinin temel dinamiklerini, yani kompleksleri konu alırlar. Bununla da kalmaz, hayat boyu karşımıza çıkabilecek pek çok zorluk ve fırsat karşısında nasıl ilerleyeceğimizi de gösterirler. İçerdikleri arketipsel anlatımları kavrayabildiğimizde rüyalar ve masallar psişik birer rehber haline gelirler zira her ikisi de hem kişisel hem de kolektif unsurlardır ve kişinin kendisiyle ve yaşamla bağlantı kurmasını sağlayarak bireyin psişik gelişimini (bireyleşmeyi) sağlarlar.

NOT: HER SEVİYEYE UYGUNDUR. EĞİTİM ÖNCESİ OKUNMASI İÇİN MATERYAL PAYLAŞILACAKTIR.

Konular:

Jung Psikolojisi’nin Temelleri
(Psişe/Benlik/bilinç/bilinçdışı/gölgeler/arketipler/anima-animus/psişenin dinamikleri)

Jungiyen yaklaşımın kökeni: Arketipler ve Kompleksler

Bilinçdışının Dilini Anlamak için Rüyaları ve Masalları Kullanmak

Psişik Madde Olarak Semboller ve Arketipler

Masallarda “Bireyleşme” ve “Kahraman’ın Yolculuğu” Kavramları

Masalların Jungiyen Analizi