JUNGİYEN RÜYA ANALİZİ OKULU

 

Jung Psikolojisi’ne göre rüyalar, bireyin hem şimdiye dair izdüşümünü hem de geleceğe dair potansiyellerini resmeder. Rüya, psişik bir fenomen (olgu) olarak ele alınır ve psişenin dinamikleriyle ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Jungiyen analiz süresince başvurduğumuz rüyalara, bireyin ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini, yani bireyleşmesini izlemek için de başvururuz.

Fakat rüyaları anlamak genelde kolay değildir ve bunun nedenini Jung, Freud’dan farklı şekilde ele alır. Jung’a göre rüya içeriği (sembol), Frued’un dediği gibi bir binanın dış cephesi değil, binanın kendisi, dolayısıyla da rüya görücünün psişik gerçekliğini anlatmaktaydı ve bir sembol asla bir işaret değil, bireyin psişik gerçekliğinin bilinçdışı anlatımıydı. Eğer birey kendi rüyasını anlamıyorsa, bu, bireyin egosunun kendi bilinçdışı dilini bilmemesinden kaynaklanırdı. Bu nedenle denir ki birey, kendi rüyalarını anlamakta ve onları tercüme etmekte zorluk çeker, çünkü rüyalar, bireyin bilinçdışı/bilinçsiz alanında bulunan materyallerdir. Haliyle bilinç bu içeriğe yabancıdır. Marie L. von Franz bu konuda şöyle demiştir: “Rüyalarımızın içeriğini biz kendimiz göremeyiz. Rüyalar kişinin ‘sırtı’dır ve kişi kendi sırtını göremez. Bunun için başka bir kişiye ihtiyaç duyarız ve bu kişi bizim için ‘rüya analisti’dir.” Evet, rüyanın dili karmaşık ve anlaşılmazdır -özellikle de rüya gören kişinin kendisine. Fakat rüyalara nasıl yaklaşacağımızı anlayabildiğimizde, rüyaların ne olduklarına dair görü kazandığımızda, kendi rüyalarımızın içerikleriyle nasıl yol alabileceğimizi de öğrenebiliriz. Bunun içinse, rüyaların dilini paylaşan masallar ve mitleri anlamak ve bu anlatımların psişik örüntülerini tanımaya yöneliriz.

2021-2022 kış dönemi eğitimlerimiz bize bu konuda destek olabilecek üç eğitimle örüntülendi. Her biri bir diğeri için bir alt yapı oluştururken aynı zamanda da birbirini tamamlayıcı nitelikte tasarlanmıştır.


PROGRAM:
1. Hafta:
Rüyanın tarihçesi ve Rüya bilimi
Rüyalara Freudiyen ve Jungiyen yaklaşım
Rüyayı oluşturan bilinçdışı etkenler: Tin ve Benlik
Jungiyen Analiz ve Rüya
Terapi Olarak Rüya
Rüyaları kaydetmek

2. Hafta:
Rüya Dili: Sembol

Arketipler ve Semboller
Rüyada Gölge, Anima-Animus ve Benlik

Mitoloji, Simya, Dinler, Masallar ve Efsanelerde Semboller – Rüya ile İlişkisi

3. Hafta:
Jung’un Rüya Kuramı
Öznel/Nesnel/Arketipsel Yaklaşımlar
Rüya Çeşitleri 

Nedensel (Redüktif) ve Amaçsal (Finalistik) Yaklaşımlar
Rüya Akışını Anlamak
Rüyadaki Psişik Dinamikleri Okumak

4. Hafta:
Amplifikasyon
Aktif İmgelem
Bireyleşme Sürecinde Rüyalar
Transformasyon Aracı: Aşkın İşlev

5. Hafta:
Rüya Analizi Yöntemleri:

Grup Çalışması Yöntemi
“Beden Haritası Olarak Rüya” (Dream as Body Map)
Rüyayı Analiz Etmek: Rüya Tercümesi

6. Hafta:
Uygulamalı Rüya Analizi 

 

Eğitim/pratik süresince değinilecek diğer konular:
– JUNG PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR: PSİŞE, BENLİK, BİLİNÇ, BİLİNÇDIŞI, EGO, “ICH”, PERSONA, GÖLGELER, ARKETİPLER, ANİMA ve ANİMUS
– BİLİNÇDIŞI MATERYALİ OLARAK RÜYA

– MİT ve MASALLAR ile RÜYALAR ARASINDAKİ BAĞ
– REHBER ve DESTEKLEYİCİ RÜYALAR
– İYİLEŞTİRİCİ RÜYALAR: PSİŞENİN TERAPİST YÖNÜ

Katılımcılardan…

Eğitim benim için oldukça sarsıcı ve kapılar açıcıydı. Kendim ve başkaları için bazı davranışların temelinin ne kadar güçlü ve bazen kaçınılmaz olduğunu gördüm. Davranış kalıplarının çözülmesi ve sağlıklı (ne demekse) olmak için farkındalık edinmenin koşul olduğunu tekrar ve tekrar bildim. Bu yolculuğun hiç bitmeyeceğini,  başladıysak bu yolda yürümeniz gerektiğini gördüm. Yürüdükçe daha alan açıldığını anladım. Eğitimler ufkumu genişletti ve alan açtı. Mektuplarım (rüyalar) çoğaldı ve hatırlıyorum. Kıtlık bitti yani. Akıl ve bilimin rehberliğinde inanç ile desteklenmesi bulunulmaz nimet. Teşekkürler Didem Çivici. -Gül Hınçal

“Psişeye,bilinçdışına, rüyalara öylece yaklaşamazsınız ” der Didem Çivici. Rüyalarıma nasıl yaklaşmalıyım sorusu ve merakı içerisinde iken bu çalışma karşıma geliverdi. Katılmam zor görünse de son dakika olmasına ve kendime rağmen kendimi çalışmada buldum. İyi ki de buldum. Kendimi ve hayatı anlama ve bireyleşebilme yolculuğumda derinlere inmem gerekiyordu. Orada var olanı bulmak, bilmek önemli görünüyordu. Kendi hikayemi okumak istiyordum ve rüyaların bu okumada önemli olduğunu anlamıştım. Ve bu çalışma ben ve ben arasındaki uçurumun farkına varmamı sağladı. Çalışma sırasında Didem’in anlatımda, içerikte, pratikte gösterdiği dikkat ve hassasiyet ile rüyalarıma göstereceğim tavır konusunda bana önemli bir ışık yaktı yol açtı. Çok teşekkür ederim. – Sevgi Yiğit