Jungiyen Analiz

Jungiyen analize başlamak için ön şartlar:
1. Bilinen herhangi bir psikopatolojik teşhisinizin olmaması.
2. Didem Çivici tarafından sunulan eğitimlerden en az 3 seminere veya 1 yoğun eğitime katılmış ya da en az 3 özel ders almış olmak.
3. 30 yaş üstü olmak.

İletişim: